תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הבית של קומפיוסנטר בע"מ (להלן "קומפיוסנטר"). שימושכם באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלתכם של הסכם השימוש שלהלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה מקומפיוסנטר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. קומפיוסנטר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

 

מידע הנוגע לתכנים דינאמיים כגון מבצעים, שאלות ותשובות וכדומה

המידע הנוגע למפרטי המבצעים, שאלות ותשובות, קישורים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל ע"י פניה בכתב לקומפיוסנטר. המפרטים מתעדכנים מעת לעת ובאופן תדיר ולכן לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות לקומפיוסנטר.

 

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הנן של קומפיוסנטר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ'ל בלא קבלת הסכמתה של קומפיוסנטר בכתב ומראש.

 

תמונות וגראפיקה מוגנות בזכויות יוצרים

באתר משולבות תמונות אשר מוגנות בזכויות יוצרים ע"י מצלמם ונעשה בהם שימור בהתאם להיתר מפורש שניתן לקומפיוסנטר. חלקם של התמונות הנן של קומפיוסנטר עצמה. אין לעשות כל שימוש בתמונות המופיעות באתר, לרבות עיבוד, ליטוש וכל פעולה גראפית אחרת ללא אישור מפורש מקומפיוסנטר או מבעלי הזכויות על התמונות.

 

עדכון האתר

קומפיוסנטר יוכלה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קומפיוסנטר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

שמירה על פרטיות

קומפיוסנטר שומרת על פרטיות הגולשים. השימוש בנתונים ובמידע שיימסר ע"י הגולש לרבות פרטים אישיים וכל פרט אחר ישמש את קומפיוסנטר בלבד ולא יימסר לכל גורם אחר.

 

חוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל.